百年灵全航空航行计时黑钢手表

百年灵全航空航行计时黑钢手表

Breitling 百年灵航空航行计时手表再启极新航程,高科技陶瓷表圈搭配黑钢表壳 ,与同色系表盘及橡胶表带相映成辉。机能与优雅浑然天成,再次印证其作为纯洁机长专用手表的不凡任务 。

百年灵从二十世纪五六十年月的经典设计中罗致灵感,接踵推出航空航行计时手表精钢版与红金限量版 ,这次以黝黑艰深的光彩从头演绎该款三时区计时手表,再次彰显其经典隽永的特殊设计。精钢表壳经高强度碳化处置惩罚,同时辅以缎纹磨砂武艺 ,与披发优雅光线的超结实防划陶瓷表圈形成微妙的光泽对于比。乌黑艰深的光彩亦在表盘上患上以延续,同色系累积计时器与整个盘面完善相融;同时,原创的橡胶表带亦秉承百年灵Aero Classic航空经典精钢编织表链的设计特色 。银白色时区显示在纯黑表盘上非分特别夺目 ,超年夜夜光指针与时标确保在任何环境下都清楚可读 ,这些设计都延续了航行员手表的至优传统。表壳的防水机能达 100 米(330 英尺),表底饰有展翼飞翔的艺型飞机,这曾经是百年灵沿用多年的品牌标识。

作为抱负的远程航行侣伴 ,百年灵航空航行计时手表联合了针对于专业航行人士以及举世旅里手最实用的两年夜功效 :记载航行时间,和世界各地时间一目明了的三时区时间显示 。红色三角尖端指针以24 小不时制(日夜清楚可辨)唆使第二时区时间,刻有 24 小时数字刻度的星形双向扭转表圈不仅能提供第三时区时间读取 ,更带来便捷的操控体验。卓着机能的焦点动力,则源于经瑞士官方天文台认证(COSC)的主动上弦计机会芯,以确保手表的精准与靠得住。极致机能尽在把握 。

乐竞体育APP下载 - 官方正版

【读音】:

Breitling bǎi nián líng háng kōng háng háng jì shí shǒu biǎo zài qǐ jí xīn háng chéng ,gāo kē jì táo cí biǎo quān dā pèi hēi gāng biǎo ké ,yǔ tóng sè xì biǎo pán jí xiàng jiāo biǎo dài xiàng yìng chéng huī 。jī néng yǔ yōu yǎ hún rán tiān chéng ,zài cì yìn zhèng qí zuò wéi chún jié jī zhǎng zhuān yòng shǒu biǎo de bú fán rèn wù 。

bǎi nián líng cóng èr shí shì jì wǔ liù shí nián yuè de jīng diǎn shè jì zhōng luó zhì líng gǎn ,jiē zhǒng tuī chū háng kōng háng háng jì shí shǒu biǎo jīng gāng bǎn yǔ hóng jīn xiàn liàng bǎn ,zhè cì yǐ yǒu hēi jiān shēn de guāng cǎi cóng tóu yǎn yì gāi kuǎn sān shí qū jì shí shǒu biǎo ,zài cì zhāng xiǎn qí jīng diǎn jun4 yǒng de tè shū shè jì 。jīng gāng biǎo ké jīng gāo qiáng dù tàn huà chù zhì chéng fá ,tóng shí fǔ yǐ duàn wén mó shā wǔ yì ,yǔ pī fā yōu yǎ guāng xiàn de chāo jié shí fáng huá táo cí biǎo quān xíng chéng wēi miào de guāng zé duì yú bǐ 。wū hēi jiān shēn de guāng cǎi yì zài biǎo pán shàng huàn shàng yǐ yán xù ,tóng sè xì lèi jī jì shí qì yǔ zhěng gè pán miàn wán shàn xiàng róng ;tóng shí ,yuán chuàng de xiàng jiāo biǎo dài yì bǐng chéng bǎi nián líng Aero Classicháng kōng jīng diǎn jīng gāng biān zhī biǎo liàn de shè jì tè sè 。yín bái sè shí qū xiǎn shì zài chún hēi biǎo pán shàng fēi fèn tè bié duó mù ,chāo nián yè yè guāng zhǐ zhēn yǔ shí biāo què bǎo zài rèn hé huán jìng xià dōu qīng chǔ kě dú ,zhè xiē shè jì dōu yán xù le háng háng yuán shǒu biǎo de zhì yōu chuán tǒng 。biǎo ké de fáng shuǐ jī néng dá 100 mǐ (330 yīng chǐ ),biǎo dǐ shì yǒu zhǎn yì fēi xiáng de yì xíng fēi jī ,zhè céng jīng shì bǎi nián líng yán yòng duō nián de pǐn pái biāo shí 。

zuò wéi bào fù de yuǎn chéng háng háng lǚ bàn ,bǎi nián líng háng kōng háng háng jì shí shǒu biǎo lián hé le zhēn duì yú zhuān yè háng háng rén shì yǐ jí jǔ shì lǚ lǐ shǒu zuì shí yòng de liǎng nián yè gōng xiào :jì zǎi háng háng shí jiān ,hé shì jiè gè dì shí jiān yī mù míng le de sān shí qū shí jiān xiǎn shì 。hóng sè sān jiǎo jiān duān zhǐ zhēn yǐ 24 xiǎo bú shí zhì (rì yè qīng chǔ kě biàn )suō shǐ dì èr shí qū shí jiān ,kè yǒu 24 xiǎo shí shù zì kè dù de xīng xíng shuāng xiàng niǔ zhuǎn biǎo quān bú jǐn néng tí gòng dì sān shí qū shí jiān dú qǔ ,gèng dài lái biàn jié de cāo kòng tǐ yàn 。zhuó zhe jī néng de jiāo diǎn dòng lì ,zé yuán yú jīng ruì shì guān fāng tiān wén tái rèn zhèng (COSC)de zhǔ dòng shàng xián jì jī huì xīn ,yǐ què bǎo shǒu biǎo de jīng zhǔn yǔ kào dé zhù 。jí zhì jī néng jìn zài bǎ wò 。

发表评论